Mencintai itu sebuah keputusan

Lelaki tua menjelang 80-an itu menatap isterinya lekat-lekat. Gadis itu masih terlalu belia,baru saja mekar. Ini bukan penyatuan dua hati yang mudah. Tapi ia sudah memutuskan untuk mencintainya. Sebentar kemudian ia pun berkata ”kamu kaget melihat semua ubanku?? Percayalah!! Hanya kebaikan yang akan kamu temui disini”. Itulah kalimat pertama seorang khalifah dan juga salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW, Ustman bin Affan ketika menyambut isteri terakhirnya dari Syam,Naila. Dan selanjutnya adalah bukti…… Baca lebih lanjut

Mencari Kebahagiaan

Suatu hari disebuah sungai yang cukup jernih,hiduplah seekor ikan kecil muda usia. Saat itu,siang sangat terik, Sang Ikan mencari bagian sungai yang ternaungi pohon yang rindang. Sesekali dipukulkannya ekornya pada air di sekelilingnya. Saat sang ikan sibuk dengan air yang menciprati tubuhnya,tiba-tiba terdengarlah suara dari balik rimbun pepohonan, “Ayah,,,indah sekali pemandangan di sini,yach!! Pepohonan begitu rimbun, dan air sungai ini begitu jernih,” seru seorang anak kecil pada ayahnya. Baca lebih lanjut

Imam Al Ghozali

Assalamualaikum Wr.Wb

Suatu hari, Imam Al Ghozali berkumpul dengan murid-muridnya. Lalu Imam       Al Ghozali bertanya…..

Pertama,

“Apa yang paling dekat dengan diri kita di dunia ini?”. Murid-muridnya menjawab :”orang tua,guru,kawan dan sahabatnya.

Imam Ghozali menjelaskan semua jawaban itu BENAR. Tetapi yang paling dekat dengan kita adalah MATI. Sebab itu semua memang janji Allah SWT bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mati (Q.S Ali Imran 185) Baca lebih lanjut

Pembangunan Masjid

Insya Allah pembangunan akan dimulai tanggal 03 April 2012,,,, mohon dukungan dari semua pihak untuk Pembangunan masjid

Berikut ini adalah proposal kami

PROPOSAL

PEMBANGUNAN MASJID AN-NUR

WWW.MASJIDAN NUR GREEN MENGANTI.COM

PERUMAHAN GREEN MENGANTI

DESA DRANCANG KECAMATAN MENGANTI

KABUPATEN GRESIK

PROPOSAL

Segala puji bagi Allah SWT, kita memohon pertolongan, ampunan serta perlindungan-Nya dari segala keburukan dan kelemahan. Barang siapa yang diberi hidayah-Nya, tidak ada sesuatu pun yang dapat menghalangi, dan barang siapa yang tidak mendapat hidayah, tidak ada sesuatu pula yang mampu menolongnya. Subhanallahi walhamdulillahi walaa ilaha illallah wallahu akbar. 

Sholawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah menyampaikan risalah-Nya, memberi nasehat dan membawa umat menuju kesempurnaan hidup lahir batin, dunia akhirat. Kita berharap termasuk umatnya yang mendapat syafa’at beliau, nanti di Yaumil Akhir, Aamiin 

Bersama ini kami sampaikan Proposal Pembangunan Masjid An-Nur dengan maksud sebagai media untuk untuk menjelaskan rencana pembangunan Masjid An-Nur yang nantinya juga akan berfungsi sebagai Taman Pengajian Al-Qur’an (TPA). Tentunya kami berharap, partisipasi nyata berupa dukungan moril dan materil, sebagai salah satu waqaf, infaq dan sodaqah jariyah bagi Bapak, Ibu & Saudara. Kami berdo’a, semoga keikhlasan Bapak, Ibu & Saudara menjadi jalan menuju ketaqwaan dan Insya Allah Bapak dan Ibu termasuk golongan orang-orang yang sesuai dengan hadits Nabi SAW yaitu: “Barangsiapa mendirikan karena Allah suatu Masjid, niscaya Allah mendirikan untuknya seperti yang ia dirikan itu di dalam syurga” (HR. Bukhori Muslim), Aamiin Yaa Rabbal’alamin. 

 1. LATAR  BELAKANG

Perkembangan penduduk di Desa Drancang Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik Kecamatan cukup pesat, tidak terkecuali perkembangan penduduk di pemukiman Perumahan Green Menganti Desa Drancang Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik , yang saat ini berjumlah sekitar 120 sampai 300 Kepala Keluarga dengan mayoritas warganya adalah Islam. Warga Perumahan Green Menganti yang mayoritas Islam sangat mendambakan sebuah masjid yang memadai untuk beribadah sholat berjamaah, pengajian dan kegiatan Islami lainnya. Oleh karena itu kami warga Perumahan Green Menganti bermaksud membangun sebuah masjid yang Insya Allah SWT berlantai dua dengan luas 306,42 m2 .

Dengan Pembangunan Masjid “AN NUR”dan TPA terletak di atas tanah sarana umum yang telah disediakan oleh PT. P.T KUMALA HAYATI ABADI selaku Developer untuk digunakan sebagai fasilitas sosial dan umum guna kepentingan bersama seluruh warga masyarakat yang ada di wilayah Perumahan Green Menganti Desa Drancang Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik sehingga memacu semangat kami untuk merealisasikan rencana pembangunan masjid tersebut dan Isya Allah, akan kami lanjutkan pula dengan membangun Taman Pengajian Al-Quran (TPQ). Dengan pembangunan masjid tersebut, diharapkan kegiatan keagamaan, sosial dan kegiatan shalat berjamaan dapat berjalan lebih baik dan dapat menambah syiar Islam semakin berkembang.atar

 1. DASAR PEMIKIRAN

Masjid merupakan tempat masyarakat Muslim berkumpul dan beribadah kepada Allah SWT secara khusyuk serta tempat bertenu bertemu untuk bersilaturahmi guna mempererat jalinan Ukhuwah Islamiyah. Bahkan dalam perkembangannnya masjid-masjid di Tanah Air telah menjadi saran pendidikan kerohanian dan menjadi tempat kegiatan sosial kemasyarakatan, sehingga kehadiran masjid pada suatu daerah merupakan sebuah kebutuhan.

Pembangunan masjid yang cukup memadai dan mampu menampung kegiatan ibadah dan aktivitas sosial masyarakat tentu membutuhkan dana yang cukup banyak yang tidak mungkin sumbernya hanya berasal dari masyarakat muslim disekitar lokasi masjid saja.

 1. LOKASI, TAHAPAN DAN TARGET PEMBANGUNAN

Pembangunan Masjid An-Nur akan menempati lahan yang telah disiapkan oleh pihak Developer PT. Kumala Hayati Abadi dengan luas lahan sebesar 306,42 m2 yang berlokasi di ujung jalan utama, diantara Blok A dan Blok B Perumahan Green Menganti dengan perincian sebagai berikut :

Luas tanah : 12mx 29m = 306,42 m2

Luas Bangunan : 225 m2

Jumlah Lantai : 2 lantai

Kapasitas : 500 jamaah

Tinggi Menara Masjid : 20 m

Dalam perencanaan kita, pembangunan akan kita bagi dalam beberapa tahapan, yaitu:

 • Tahap Pertama:

 1. Pekerjaan Persiapan

 2. Pekerjaan Desain

 3. Pekerjaan Struktur

 4. Pekerjaan Tanah

 5. Pekerjaan Beton

 6. Pekerjaan Pemasangan Bata

 1. Pekerjaan Kayu

 2. Pekerjaan Atap

 3. Pekerjaan Lantai

 4. Pekerjaan Sanitasi

 5. Pekerjaan Listrik

 6. Pagar dan Finishing

 • Tahap Kedua:

Adanya sarana pendidikan Al Qur’an, khususnya bagi anak-anak dan remaja berupa gedung Taman Pendidikan Al Qur’an (TPA)

Adapun target-target pembangunannya akan menyesuaikan dengan kebutuhan kita, antara lain:

 1. Ruang Shalat

 2. Gudang

 3. Toilet/ WC

 1. Kantor Sekretariat

 2. Ruang Wudhlu

 3. Tempat Parkir

 1. SUSUNAN PENGURUS TAKMIR MASJID AN NUR

SUSUNAN PENGURUS TAKMIR MASJID AN NUR

Periode: 2012 s/d ______

Pelindung :

 1. Camat Menganti

 2. Lurah Desa Drancang

 3. RW 08 Perumahan Green Menganti

Penasehat :

 1. Suwandi Kromo Susilo B1-15

 2. Kusmadi A1-18

 3. Sarina B2-20

Ketua Ta’mir : Misnari B7-10

Wakil Ketua : Muhammad Taufik B1-14

Sekretaris : Ronny Tedja B8-02

Wakil Sekretaris : Eko Hadi A2-16

Bendahara : Achmad Yani A2-02

Wakil Bendahara : Sugeng Widi A5-30

Seksi Pendidikan & Dakwah :

  1. Imam Ashari B3-17

  2. Zunid Abidin A2-16

Seksi Pembangunan, Pemeliharaan & Perbaikan :

 1. Rovin Arif B3-24

 2. Muslikhin A5-28

 3. Wahyu Eko A6-09

 4. Didik A7-03

 5. Agung Kurniawan B3-05

 6. Anwar A1-05

Seksi Peralatan & Perlengkapan :

 1. Shobirin Yusuf A5-12

 2. Djanu Wardana A3-17

 3. Danang B8-03

Seksi Humas :

 1. Budi B6-25

 2. Abdi Sulasmono A3-12

 3. Slamet Riyanto A5-26

Seksi Peribadahan (‘Ubudiyah) :

 1. M. Syamsul Arifin B2-09

 2. Imam Chanafi A7-07

 1. PANITIA PEMBANGUNAN

Susunan Panitia Pembangunan Masjid “AN-NUR”

Pelindung :

  1. Camat Menganti

  2. Lurah Desa Drancang

  3. Takmir Masjid An Nur Perumahan Green Menganti

  4. RW 08 Perumahan Green Menganti

Penasehat :

   1. Suwandi Kromo Susilo B1-15

   2. Kusmadi A1-18

   3. Sarina B2-20

Kertua : Rovin Arif B3-24

Wakil ketua :

 1. Rony Teja Bhawana B8-02

 2. Moh.Hidayat D7-03

Sekertaris :

 1. Eko Hadi Setyanto A2-16

 2. Zunit Abidin, SE A2-18

Bendahara :

 1. Didik Purwanto A7-03

 2. Ahmad Yani A2-02

Seksi penggalian dana : Internal

 1. Imam Ashari B3-17

 2. Abdi Sulasmono A3-12

 3. Agus Ariyanto D5-03

 4. Ainul Muhlis A8-09

 5. Sukadi B9-02

 6. Budi B6-25

External

 1. Muslimin A5-28

 2. Oegiono A6-18

 3. Wahyu Eko Prasetyo A6-09

 4. Sugeng A5-30

 5. Dimas Rikky Herdianto B8-15

Seksi Pengawas :

 1. Ariyadi B5-05

 2. Agung K B3-06

 3. Slamet Riyanto A5-26

 4. Choirul Anwar A1-05

 5. Yahya Hari Prasetiyo A5-24

 6. M.Syamsul Arifin B2-09

Seksi Perencanaan : PT Kumala Hayati

 1. Arifin ( Desain )

 2. Arin ( Struktur/ Sipil )

 1. ANGGARAN PEMBANGUNAN

 1. Sumber Dana

Sesuai RAB (Rencana Anggaran Belanja), perakiraan dana yang dibutuhkan untuk pembangunan Masjid An-Nur adalah Rp. 1.254.790.000,- ( Satu Milyar Dua Ratus Lima Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah ) Kewajiban yang ditetapkan developer sebesar Rp. 90.000.000,- hingga akhir Maret 2012 baru dicairkan sebesar Rp. 20.000.000,- Untuk kekurangannya kita dapatkan dari donator internal khususnya warga Green Menganti dan donator Eksternal

 1. Sarana Penyaluran Dana

Berikut ini kami cantumkan Nomer Rekening Bank panitia pembangunan Masjid An-Nur

  1. Bank : Bank BCA cabang Darmo Indah Timur

Nomor Rekening : 4700291745

Atas Nama : Rovin Arif

No. Telp : 081330277227

  1. Bank : Bank Mandiri cabang

Nomor Rekening : 1400011158483

Atas Nama : Ahmad Yani

No. Telp : 081332130308

 1. BENTUK PERTISIPASI WARGA

 1. Donatur Internal

Akan diberikan form pengisian kepada Bapak, Ibu & Saudara yang ingin memberikan sumbangan untuk memilih beberapa alternatip pilihan yang bisa dilihat pada Form Kesediaan sesuai dengan keinginan anda.

 1. Kotak Amal

Panitia pembangunan akan membuat kotak infaq untuk dititipkan ke Bapak, Ibu, Saudara yang bersedia untuk bisa anda tempatkan di tempat usaha, tempat kerja atau dirumah anda, sekaligus melatih anak-anak kita untuk belajar bershodaqoh

 1. Relasi/ Instansi

Apabila Bapak, Ibu, Saudara mempunyai relasi atau instansi yang kiranya bisa memberikan donasi ke panitia pembangunnan, kami memohon kesediaannya membantu panitia dalam menyampaikan proposal pembangunan Masjid kita

 1. PENUTUP

Demikian proposal pembangunan Masjid An-Nur Perumahan Green Menganti ini kamiajukan kepada Bapak, Ibu, dan Saudara dengan harapan semua warga muslim dapat membantu mensukseskan pembangunan Masjid An-Nur Perumahan kita ini. Kami harapkan pula Bapak, Ibu, dan Saudara bisa memberikan informasi yang seluas-luasnya tentang pembangunan Masjid An-Nur, sehingga mendapatkan perhatian dan partisipasi dari warga muslim lainnya diluar perumahan kita.

Akhir kata kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah turut serta berpartisipasi . dan berdo’a , Semoga Allah SWT senantiasa memberi rahmat, petunjuk dan kesuksesan kepada kita semua. Amin.

FORM KESEDIAAN

DONATUR PEMBANGUNAN MASJID AN-NUR GREEN MENGANTI GRESIK

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Bismillahi Rahmaani Rohiim….

Dengan mengharapkan ridha Allah SWT, yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : _________________________________________________________________

Alamat : _________________________________________________________________

No. Telepon : _________________________________________________________________

kami bermaksud memberikan donatur pembangunan Masjid An-Nur Green Menganti berupa:

 • Infaq Tunai sebesar Rp. __________________ ( __________________________________ )

diangsur selama _______ ( ________________________ ) kali/ bulan/ ________________*

 • Infaq Bahan Banguna berupa :

  • Semen : ________________ sak

  • Besi, ukuran: : ________________ lonjor

  • Pasir/ Koral/ Batu Kali/ Sirtu : ________________ m3 *

  • Batu Bata : ________________ bh

  • Lain-lain, berupa : ________________ bh/ _______

 • Mengisi/ menyalurkan kotak infaq harian sebanyak _______ kotak

Demikian form kesanggupan ini kami sampaikan guna mendukung terselesaikannya pembangunan Masjid An-Nur Perumahaan Green Menganti Gresik

Wasalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Gresik, ________________ 2012

( _________________________ )

NB: Untuk keterangan lebih lanjut, mohon menghubungi koordinator penggalangan dana tiap RT:

 • Imam Ashari (B3-17/ RT 16)

 • Abdi Sulasmono (A3-12/ RT 17)

 • Ainul Muhlis (A8-09/ RT 18)

 • Sukadi (B9-09/ RT 19)

 • Budi (B6-25/ RT 20)

 • Agus Ariyanto (D5-03/ Blok D)

Sebelum memberikan sumbangan dalam bentuk material, harap donator menghubungi panitia terlebih dahulu agar material yang disumbangkan sesuai dengan kebutuhan

*) coret yang tidak perlu